Klik og læs øvrige gode grunde til at vælge
Et Sikkert Stik
 
 
1. Sikre Stik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt af SUNDHEDSSTYRELSEN
 

Praktiserende Akupunktører har valgt kun at organisere medlemmer, der opfylder lovens krav. Så når du vælger at konsultere en Praktiserende Akupunktør har du automatisk sikkerhed for, at vedkommende er RAB’er.

Sundhedsstyrelsen godkendte, i henhold til lov om registrering af alternative behandlere, i december 2004 foreningen Praktiserende Akupunktører som registreringsansvarlig brancheorganisation.

Det betyder, at foreningen kan give de medlemmer, som opfylder lovens krav til blandt andet uddannelse, journalføring og god klinisk praksis, lov til at anvende den beskyttede titel ”Registreret Alternativ Behandler”.

 

Generelt om RAB

Danske forbrugere navigerer hjemmevant rundt mellem kvalitetsstempler som "Det røde økologiske Ø", Svanemærket og Fødevarestyrelsens sure eller glade "smiley'er". Kvalitetsstempler som skal gøre det lettere og tryggere at være forbruger.

Den 1. juni 2004 trådte en ny lov om registrering af alternative behandlere i kraft i Danmark.
Du kan læse mere om loven på Sundhedsstyrelsens hjemmeside : www.sst.dk

Med registreringsordningen fik de alternative behandliere deres eget kvalitetsstempel.

Titlen "Registreret Alternativ Behandler" - eller den mere mundrette betegnelse RAB'er - er en beskyttet titel, som KUN må anvendes af terapeuter, som opfylder en række lovfæstede krav til blandt andet uddannelse og god klinisk praksis.

Foreningen Praktiserende Akupunktører (PA) blev, som den første alternative behandlerforening, godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig brancheorganisation.
Dermed fik PA bemyndigelse til at vurdere, hvorvidt foreningens medlemmer opfylder og overholder lovens krav og kan godkendes som RAB'ere. Og det gør og kan de alle. For det er forudsætningen for at kunne optages i og være medlem af Praktiserende Akupunktører.

På den måde undgår man forvirring om, hvor vidt den enkelte akupunktør er godkendt eller ej.