Klik og læs øvrige gode grunde til at vælge
Et Sikkert Stik
 
 
 
 
 
4. Sikre Stik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akupunktørens uddannelse i akupunktur og TCM (Traditionel Kinesisk Medicin)
 

Akupunktøren har bestået eksamen i såvel akupunktur som TCM på basis af min. 300 timers teoriundervisning omfattende:

Meridianlære, punktlære (20% / 60 timer):
- De 12 hovedmeridianer
- De 8 ekstrameridianer
- Partnermeridianerne - De forlængede meridianer
- Almen punktlære (de klassiske pkt., xi, yuan, luo, mu, shu, influental, styrepkt.)
- Nåleteknik
- Forbudte pkt. og områder
- Farlige punkter
- Kontraindikationer
- Mulige komplikationer
- Sterilteknink og hygiejne.

Akupunkturens grundlæggende teori (25% / 75 timer):
- De klassiske love
- Yin og yang
- Qi, blod og kropsvæsker
- Zang - Fu organer. Kinesisk sygdomslæres grundbegreber
- Relationer mellem de indre organer og deres funktionskredse
- De ydre faktorer (6 klimatiske)
- De indre faktorer (de psykiske / emotionelle)
- Moxibustion (grundviden).

Orienteringsfag (er ikke eksamensstof) (3,3% / 10 timer):
- El-akupunktur
- Øreakupunktur
- Mikroakupunktur
- Skalpakupunktur
- Eciwo akupunktur.

Diagnoseprincipper (18,3 % / 55 timer):
- De fire diagnoseprincipper (Se, høre/lugte, spørge, palpere/berøre)
- De otte diagnoseprincipper (Klassiske principper til diagnosticering af indre og ydre påvirkninger)
- Tungediagnose (I henhold til de otte diagnoseprincipper)
- Pulsdiagnose (I henhold til de otte diagnoseprincipper. Praktisk puls er ikke eksamensstof, men skal være gennemgået).

Uddybelse (25% / 75 timer):
- Kinesisk fysiologi
- Kinesisk syndromliste:
- De 8 diagnoseprincipper
- Qi-syndromer (qi-xu, qi-shi, qi-ni, etc.)
- Blodsyndromer ( xue-xu, xue-yu, xue-re, etc. )
- Syndromer i de forskellige funktionskredse
(F.eks. Le-funktionskredsen: Le qi xu, Le-qi stagnation, Le-ild, Le-xue xu, Le-fugtig varme, Le-kulde stagnation)
- De 4 niveauer
- De 6 stadier
- Diagnostiske færdigheder
- Tungediagnose (I henhold til kinesisk syndromliste)
- Pulsdiagnose (I henhold til kinesisk syndromliste)
- Kinesisk urtemedicin (Orienteringsfag. Ikke eksamensfag ).

Skolens valgfrihed (8,3 % / 25 timer):
- Skolens valgfrie faglige prioritering inden for akupunkturområdet.

Klinisk praksis:
Endvidere kræves min. 30 timers dokumenteret klinisk praksis.

Definition af en undervisningstime:
1 time = 1 lektion = 45 min. undervisning + 10 min. pause + 5 min. opsamling til større pause. Eksempel: Undervisning kl. 9-17 = 8 timers undervisning.